Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy wynikajace z Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r (Dz.U. z 2014 r. poz. 287).

Kupujacy ma prawo odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny jeżeli zwracany towar:

  • jest bez śladów użytkowania;
  • jest pozbawiony wad i zniszczeń;
  • jest w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu własnym ( jeśli w takim zostal dostarczony);
  • posiada dowód jego zakupu;

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy.

Termin na odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Konsument odstąpujac od umowy, składa przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy (pismo lub formularz wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) w przewidzianym w ustawie terminie.

Oświadczenie odstąpienia od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 287).

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Użytkownikowi otrzymane od Użytkownika płatności niezwłocznie, a nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie ponosi żadnych opłat związanych z tym zwrotem.

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu rzeczy od Konsumenta.

Użytkownik powinien odesłać lub przekazać rzecz wraz z dowodem jego zakupu, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy.

Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.